Ilustrácia na tričko – Rio de Janeiro

Grafické spracovanie ilustrácie na tričko pri príležitosti firemnej dovolenky do Ria de Janeiro.